1. Identiteit van de onderneming

Dofine respecteert de privacy van alle gebruikers. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dofine.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

  1. Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van jouw Contact gegevens

Bedrijfsgegevens

Exclusive Design B.V.

Bocht Oosterdiep 45
9641 JJ Veendam

BTW nummer NL852530596B01

Inschrijfnummer KVK 57321493

Dofine is een handelsmerk van Exclusive Design B.V.

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?.

Hieronder vind je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met je gegevens doen.

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dofine of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Dofine verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen. Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Email adres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens.
Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of opmerkingen zijn rondom uw bestelling.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Dofineshop.com of Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Dofine heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteiten Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Veiligheidsopslag

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

 

  1. Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens

De informatie wordt alleen gedeeld met de webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hier valt o.a. het WebwinkelKeur beoordeling systeem en onze externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld je naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur.

Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen

om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

 

 

  1. Hoelang bewaren wij jouw gegevens.

Als je online een aankoop doet in de webshop van Dofine, worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

We hebben natuurlijk voor het afleveren van een besteld product je adresgegevens nodig en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden, deze gegevens bewaren een jaar.

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze online winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze online winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

Zo kan je ook inloggen met je online Dofine profiel voor online aankopen, zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

  1. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren dan kunt u contact met ons op nemen op onderstaand adres.

Je gegevens wijzigen of wissen
Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.
Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kan je ook aangeven je gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

  1. Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice via een sales@dofine.nl, of als je dat wilt, door een brief te sturen naar:

Dofine
Bocht Oosterdiep 45
9641 JJ Veendam

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens

 

 

 

 

Verandering

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.  Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@dofine.nl

Kan dit privacy-beleid worden aangepast?

Ja, dit privacy-beleid kan worden aangepast. Dit privacy-beleid is van 1-9-2018. We raden je aan om regelmatig het privacy-beleid te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen we je apart op de hoogte brengen.

Dofine Profiel

Je kan een online Dofine profiel aanmaken door je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Deze gegevens hebben we nodig om jouw profiel te registreren.

Zodra je een online Dofine profiel aanmaakt, kan je aangeven of je per e-mail en/of sociaal media commerciële berichten wilt ontvangen. Zo weten we je te vinden als we iets leuks voor je in petto hebben (nieuwe producten, unieke aanbiedingen,) of je ergens anders over willen informeren.

We koppelen je online aankoopgegevens, je Dofine Boodschappenlijstje en je klikgedrag online aan je online Dofine profiel. Zo kunnen we je bijvoorbeeld een seintje geven zodra er nieuwe kleuren/producten zijn.

Als je bent ingelogd met je online Dofine profiel kan je je boodschappenlijstje bewaren.

Klik hier om je online Dofine profiel uit te schrijven. We verwijderen dan je profiel.

Zodra je je online Dofine profiel niet (meer) actief gebruikt, wordt je profiel na vijf jaar verwijderd.